0 ks 0,00 CZK

Reklamační podmínky


Reklamace mechanického poškození z přepravy

Zákazník je povinný zkontrolovat obal zásilky a převzít je jen když není poškozený. V opačném případě je nutné sepsat s řidičem protokol o škodě nebo zásilku odmítnout přebrat. Mechanické poškození výrobku v neporušeném obale je nutné nahlásit okamžitě po převzetí zásilky. Pozdější reklamace tohoto charakteru nebudou akceptované s ohledem na reklamační podmínky přepravců.


Zodpovědnost za vady zboží a záruka, reklamace

Kupující je povinný prohlédnout zboží bezprostředně po jeho převzetí. Jakmile je zjištěná mechanické poškození obalu výrobku, je kupující povinný zkontrolovat stav zboží a v případě poškození vyhotovit záznam o poškození za přítomnosti dopravce. Zodpovědnost za poškození v případě přepravy nese dopravce, nakolik je všechno zboží pojištěné. Na základě vyhotoveného záznamu bude zákazníkovi po uzavření nahlášení události s dopravcem poskytnutá přiměřená sleva nebo dodán nový výrobek.

Reklamace mechanického poškození výrobku, které nebylo zjevné při převzetí zásilky, je nutné uplatnit okamžitě po jeho odhalení, tj. ihned po prvním použití výrobku. Nejdříve reklamace mechanického poškození výrobku už není možné uznat. Před prvním použitím je kupující povinný pročíst si záruční podmínky vrácení českého návodu na obsluhu a následně se těmito informacemi důsledně řídit.

Zákazník je povinný při převzetí výrobku (osobně i neosobně) zkontrolovat kompletnost balení. Při doručení kurýrem musí kupující sepsat reklamační protokol na místě o nekompletnosti balení. Při osobním odběru je kupující povinný zkontrolovat si obsah balení okamžitě, dodatečné reklamace nebudou akceptované.

Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení věci (nebo jiných částí) způsobené používáním. Kratší životnost výrobku není možno považovat za vadu a nedá se ani reklamovat.

Záruční doba všem osobám, používajícím zboží pro účel podnikání nebo obchodu s daným zbožím není stanovená Občanským zákoníkem a stanovuje jí konkrétní dovozce či výrobce.

Právo za zodpovědnosti za vady se uplatňují u prodávajícího, u kterého byla věc zakoupená. Prodávající rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do sedmi pracovních dní (na základě vyjádření autorizovaného servisu). Do té doby se nezapočítává čas potřebný na odborné posouzení vady.

Postup reklamace

Při uplatňování reklamace dodržujte prosím následující postup:

1. Pošlete e-mail (nebo dopis) kde uvedete hlavně typ výrobku, jeho objednávkové číslo, číslo prodejního dokladu a popis závady. 
2. Do 1 - 2 dní (v pracovní dny) Vám budou zaslané informace o dalším postupu. 3. Pošlete zboží na určenou adresu spolu s popisem závady, a dokladem o koupi.

Partneři